ARTICLE XV. - PRIVACYBESCHERMING

XV.1. Vertrouwelijk gebruik van de website.

Iedereen kan de website www.technoprotect.be raadplegen zonder zijn identiteit kenbaar te hoeven maken en zonder zijn gegevens af te hoeven geven.

TechnoProtect ev verzamelt persoonlijke gegevens van bezoekers, dit wordt op de website gepubliceerd. Verder verplicht hij zich deze gegevens niet aan derden bekend te maken, deze zijn vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens zullen enkel intern worden aangewend voor de orderverwerking of met als doel om via nieuwsbrieven de communicatie te verbeteren en te personaliseren alsook om de website aan te passen aan de hand van door bezoekers opgemerkte voorkeuren.

TechnoProtect ev verkoopt, verhandelt en overhandigt dus geen klanten- en bezoekersinformatie aan derden.

Conform de Europese en nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn (1) (2), heeft de klant recht op inzage in en correctie van gegevens die op hem betrekking hebben. Dit kan door het sturen van een email (hierbij graag e-mailadres, naam, voornaam en postadres noemen) of een e-mailbericht naar het volgende adres: info@technoprotect.be

De website van TechnoProtect  ev maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Het doel hiervan is om een eerder websitebezoek van de gebruiker of de klant te signaleren. TechnoProtect ev gebruikt cookies om de service die hij de klant en bezoeker biedt, te personaliseren. De klant en bezoeker hebben steeds de mogelijkheid om cookies te weigeren door dit bij zijn webbrowser in te stellen.

Enkele pagina’s van de website kunnen digitale beelden of cookies bevatten waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Deze cookies worden enkel gebruikt door TechnoProtect bvba, voornamelijk voor het meten en verbeteren van de effectiviteit van bepaalde acties. Met de gegevens die via deze cookies verkregen worden, kunnen eenvoudig statistieken over de bezoekersfrequentie van bepaalde webpagina’s worden verzameld, zodat TechnoProtect hiermee de bezoekers en klanten beter van dienst te kan zijn.

 

TechnoProtect ev beschikt over computersystemen en apparatuur om klantgegevens te kunnen beschermen.

  1. De Europese richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens, en de nationale uitvoeringswetten (in België de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in Luxemburg de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).
  2. De GDPR –General Data Protection Regulation, oftewel AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europese richtlijn van 24 mei 2016