Herroepingsrecht

 

(Deze tekst is ook opgenomen in onze Algemene Verkoopsvoorwaarden)

 

DEFINITIE

 

TechnoProtect ev is actief in elektronische verkoop op afstand (zie art. I  van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden). TechnoProtect respecteert de wet dienaangaande.

 

De verbruiker of niet professionele koper heeft het recht af te zien van zijn aankoop binnen de 14 dagen, zonder boete en zonder reden.

 

Deze periode gaat in voor de goederen de dag na de levering en voor diensten de dag na het afsluiten van het contract.

 

 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

 

De verbruiker of niet professionele koper moet zijn intentie bekend maken per e-mail met bewijs van ontvangst gezonden door  TechnoProtect ev.

 

De verbruiker of niet professionele koper die gebruik maakt van hogervermeld recht moet de goederen terugsturen op eigen kosten en op eigen risico naar het contractueel magazijn van TechnoProtect ev waarvan het adres op aanvraag per email zal opgegeven worden.

 

De teruggestuurde product(en)/toestel(len) moeten in de oorspronkelijke verpakking zijn en mogen in geen geval uitgepakt noch gebruikt zijn. De nylon banden van de verpakking zullen intact zijn.

 

De factuur en leveringsbron zullen meegestuurd zijn.

 

Een verbroken nylon band en/of sluitingskleefband zal aangenomen worden als bewijs dat het product/toestel gebruikt is.

 

De ev TechnoProtect zal de producten/toestellen beoordelen op de staat waarin deze teruggestuurd werden binnen de twee weken na ontvangst.

 

In het geval dat de producten en/of hun verpakking beschadigd werd zal de ev TechnoProtect de niet professionele koper hiervan informeren en zoals vermeld in art. VI.1 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden de goederen in kwestie terugsturen naar het oorspronkelijk leveringsadres van de koper.

 

In geval van verbroken zegel van een software, van een toestel of van de bedekkingsplaat van een kluis- of kastslot zal TechnoProtect de kosten voor het in originele toestand brengen aanrekenen.

 

De producten/toestellen die in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onuitgepakt, niet gebruikt en zonder schade worden door de ev TechnoProtect gecrediteerd onmiddellijk na de verificatie periode van twee weken, mits aftrek van de originele vrachtkosten.

 

GEVALLEN WAAR HET HERROEPINGSRECHT UITGESLOTEN IS

 

Behoudens specifieke overeenkomst kan de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen (art. V.1. en V.2. van de Alg. Verkoopsvoorwaarden) voor de volgende contracten:

 

1° het leveren van diensten waarvan de uitvoering begonnen is met de toestemming van de koper vooraleer de periode van veertien dagen verstreken is ( Art. V.1. en V.2. van de Algemene Verkoopsvoorwaarden)

 

2° de levering van goederen gefabriceerd volgens de specificaties van de koper of aangepast naar specifieke wensen van de koper of die aan de vloer of wand voor veiligheidsredenen bevestigd werden of die in het algemeen op instructies van de koper op een complexe locatie geïnstalleerd werden.

 

3° verbroken software zegels.

 

4° wanneer het geen contract op afstand is, in de zin van art. 77 par. 1. 10. Van de Wet op de Handelspraktijken. Zij zijn dus niet van toepassing in de precontractuele fase of bij het afsluiten van het contract in het bijzijn van de bvba TechnoProtect, d.w.z. dat de koper zich begeeft in een showroom of kantoor aangeduid door TechnoProtect.

 

 

 

 

 

CONFIDENTIEEL BEZOEK VAN ONZE WEBSITE

 

Iedereen mag de website www.technoprotect.be bezoeken zonder zijn identiteit op te geven, noch andere persoonlijke gevens vrij te geven.

 

De bvba TechnoProtect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk uit te voeren of met de bedoeling onze communicatie naar de klant toe te personaliseren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

 

De ev TechnoProtect zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen noch verhuren of in bruikleen geven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Conform de Europese wetgeving en de toepasbare Belgische wetgeving (1), mag de klant zijn recht uitoefenen die hem toelaat toegang te krijgen naar zijn persoonlijke database en hier wijzigingen door te voeren per email gericht , (met vermelding van e-mail adres, naam, voornaam per e-mail aan: info@technoprotect.be  . De ev kan telefonisch bereikt worden op +32(0)494.614.148

 

Cookies zijn kleine delen informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De bvba TechnoProtect gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot uw computeridentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij TechnoProtect geen cookies ontvangt.

 

Sommige pagina’s van de website bevatten « elektronische beelden » die ons toelaten het aantal bezoekers te tellen. Deze metingen worden door TechnoProtect alleen gebruikt om de frequentie van bezoeken na te gaan en dus enkel voor gebruik in het kader van interne TechnoProtect statistieken.

 

 
(1) De Europese richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 24 oktober 1995, op de bescherming van fysische personen met betrekking tot het verwerken van gegevens met een persoonlijk karakter en de vrije circulatie van deze gegevens, en wetten met betrekking tot de nationale omzetting (de Belgische wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de privacy tegen het verwerken van gegevens met een persoonlijk karakter, de Luxemburgse wet van 02 augustus 2002 aangaande de bescherming van de privacy tegen het verwerken van gegevens met een persoonlijk karakter, en in Nederland de "Wbp"-wet bescherming persoonsgegevens - van 1 september 2001.). TechnoProtect respecteert de GDPR (General Data Protection Regulation). In het Nederlands heeft men het over AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese regelgeving vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC uit 1995.